โปรโมชั่น

โปรโมชั่นน้ำพริก

แพคเกจ ก

 • ได้รับน้ำพริก 100 กระปุก (ขนาด 50-150 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำพริก)

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้

ราคาดังกล่าวไม่รวม​งานออกแบบ โลโก้ ฉลาก สติ๊กเกอร์

c3.jpg

แพคเกจ ข

 • ได้รับน้ำพริก 100 กระปุก (ขนาด 50-150 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำพริก)

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

ราคาดังกล่าวไม่รวม​งานออกแบบ โลโก้ ฉลาก สติ๊กเกอร์

c4.jpg

แพคเกจ ค

 • ได้รับน้ำพริก 1,000 กระปุก (ขนาด 50-150 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำพริก)

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • ปลาทูผัดพริกขิง, ปลาทูขี้เมา, ปลาทูตาแดง

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้

ราคาดังกล่าวไม่รวม​งานออกแบบ โลโก้ ฉลาก สติ๊กเกอร์

c2.jpg

แพคเกจ ง

 • ได้รับน้ำพริก 1,000 กระปุก (ขนาด 50-150 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำพริก)

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • น้ำพริก : น้ำพริกแบบ Snack, น้ำพริกไก่อบ,กรอบ, คางกุ้งอบกรอบ, กากหมู, ปลาร้า

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้

ราคาดังกล่าวไม่รวม​งานออกแบบ โลโก้ ฉลาก สติ๊กเกอร์

C1.jpg

โปรโมชั่นผลไม้อบแห้ง

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ A

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 100 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

ราคาดังกล่าวไม่รวมออกแบบโลโก้ ฉลาก สติกเกอร์

YOU-01.png

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ B

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 100 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

ราคาดังกล่าวไม่รวมออกแบบโลโก้ ฉลาก สติกเกอร์

YOUU-02.png

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ C

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 1,000 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • พร้อมบริการติดสติกให้ ฟรี และที่หุ้มกันกระแทค

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้ทุกรสชาติ

YOU-03.png

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ D

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 1,000 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

 • พร้อมบริการติดสติกให้ ฟรี และที่หุ้มกันกระแทค

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้ทุกรสชาติ

 • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

YOU-04.png

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ A

 • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมอันไนโตรเจนถนอมอาหาร ยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

PKJF-05.png

แพคเกจ B

 • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

 • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

PKJF-06.png

แพคเกจ C

 • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

 • พร้อมบริการติดสติกให้ ฟรี และที่หุ้มกันกระแทค

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้ทุกรสชาติ

PKJF-07.png