ผลไม้อบแห้ง

Lunla Fruits

Our Product

โปรโมชั่นผลไม้อบแห้ง

แพคเกจ A

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 100 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

ราคาดังกล่าวไม่รวมออกแบบโลโก้ ฉลาก สติกเกอร์

YOU-01.png

แพคเกจ B

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 100 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

ราคาดังกล่าวไม่รวมออกแบบโลโก้ ฉลาก สติกเกอร์

YOUU-02.png

แพคเกจ C

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 100 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

YOU-03.png

แพคเกจ D

 • ได้รับผลไม้อบแห้ง 1,000 กระปุก ประมาณบรรจุ 60-65 กรัม

 • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

 • พร้อมบริการติดสติกให้ ฟรี และที่หุ้มกันกระแทค

 • สินค้าสามารถคละรสชาติได้ทุกรสชาติ

 • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

YOU-04.png