ขนมอบแห้ง

Lunla Sweety

Our Product

โปรโมชั่นขนมอบแห้ง

แพคเกจ A

  • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

  • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมอันไนโตรเจนถนอมอาหาร ยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

PKJF-05.png

แพคเกจ B

  • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

  • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ

  • ได้รับเลข อย. และบาร์โค๊ต

PKJF-06.png

แพคเกจ C

  • ได้รับบราวนี้อบกรอบ 200 ซอง ประมาณบรรจุ 30-35 กรัม/ซอง

  • ได้รับบรรจุภัณฑ์ พร้อมยิงวันผลิตและวันหมดอายุ

  • พร้อมบริการติดสติกให้ ฟรี และที่หุ้มกันกระแทค

  • สินค้าสามารถคละรสชาติได้ทุกรสชาติ

PKJF-07.png